Home  |  Mission  |  Chart  |  Division  |  Contact Us  |  Staff Directory  |  News & Events  |  Maps
 
JPPHB - Janjikan Perkhidmatan Penuh Harapan Bertanggungjawab
     
 
Penggunaan Elektrik
 
Penggunaan Air

Jan 2016

Julai 2016

Feb 2016

Ogos 2016

Mac 2016

Sept 2016

April 2016

Okt 2016

Mei 2016

Nov 2016

Jun 2016
 
 

April 2016

Mei 2016
 
 

 

© JPPHB, University of Malaya

Last updated : 20th Jun 2016