• Welcome to Department of Development & Estate Maintenance
  • pengarah_p@um.edu.my
  • +603-7967 3999
logo
logo

PELAWAAN TUNJUK MINAT BAGI :


MENAWARKAN KHIDMAT PERUNDINGAN PERANCANGAN BANDAR BAGI PEMBANGUNAN
BERCAMPUR DI SEKSYEN 12, BANDAR PETALING JAYA UNTUK UNIVERSITI MALAYA.


Rujukan: UM.TNC4/PHPP/625/2023/12


Tawaran adalah dipelawa kepada mana-mana PERUNDING YANG BERDAFTAR DENGAN
DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA (MOF) DALAM KOD BIDANG 330206 –
PERKHIDMATAN PERUNDING FIZIKAL BUKAN KEJURUTERAAN (Perancang Bandar dan
Wilayah) untuk MENUNJUKKAN MINAT
bagi mengambil bahagian dalam perkhidmatan
perundingan perancangan bandar.


Skop perkhidmatan perunding bagi lot tanah tersebut adalah seperti berikut:


(a) Perkhidmatan Profesional Asas untuk Permohonan Kebenaran Merancang Perubahan
Material dalam Penggunaan Tanah atau Bangunan
(b) Perkhidmatan Profesional Asas untuk Permohonan Kebenaran Merancang Pemajuan Lain
(c) Perkhidmatan Supplemen


Perunding yang berminat untuk mengambil bahagian dalam pelawaan ini boleh mengisi dan
menghantar borang “Pengakuan Tunjuk Minat” yang boleh dimuat turun di sini.


Perunding dikehendaki untuk mengemukakan perkara-perkara berikut dalam bentuk .pdf kepada
hartanah@um.edu.my sebelum pukul 12:00 tengah hari 14 Februari 2023 (Selasa).:


(a) Profil Syarikat;
(b) Salinan Sijil Pendaftaran Kementerian Kewangan Malaysia (MOF) yang masih sah; dan
(c) Borang Pengakuan Tunjuk Minat


Hanya perunding yang terpilih sahaja yang akan dijemput untuk mengambil bahagian dalam
pelawaan ini. Dokumen pelawaan yang lengkap dijangka akan mula dikeluarkan pada 14 Februari
2023 (Selasa) dan dijangka akan ditutup pada 14 Mac 2023 (Selasa).


Pembekal yang memerlukan penjelasan lanjut boleh menghubungi:
(a) Ar. Dr. Sharifah Noor Nazim Syed Yahya (sharifahnoornazim@um.edu.my);
(b) Sr. Muhamad Hariz Jamaludin (03-7967 3942); atau
(c) En. Khairul Akmarizal Ab Manan (akmarizal@um.edu.my).

Highlights