• Welcome to Department of Development & Estate Maintenance
  • pengarah_p@um.edu.my
  • +603-7967 3999
logo
logo

Pada 21-24 Januari 2023 Seksyen Landskap JPPHB telah menjalankan dan melaksanakan kerja-kerja penyelenggaraan cantasan dan pembersihan dahan kering, pembersihan pokok berisiko dan pembersihan daun kering 'mainhole trap'. Berikut adalah senarai lokasi kerja-kerja penyelenggaraan dilakukan;

1) Jalan Susur MInda

2) Dewan Peperiksaan

3) Jalan Lingkungan Budi

Highlights